Beton ve Çimento Ürünleri

* Çimento; kalker ile kilden oluşan ve mineral parçalarını (Tuğla, Kum, Briket, Çakıl ..vs.) bir arada tutmaya yarayan malzemedir.
* Çimentonun yapıştırma görevini yerine getirebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle suya ihtiyaç duyulmaktadır.
* Çimento, suyla tepkimeye girdiği zaman sertleşen bir bağlayıcı görevi görür.
* Parçalanmış kalker, kil ve gerekiyorsa demir cevheri ve / veya kum katılarak öğütülüp toz haline getirilir.
* Oluşan malzeme 1400-1500°C’de pişirilir.
* Pişirme sonrasında ortaya çıkan ürüne “Klinker” adını alır.
* Bir sonraki aşamada Klinkere bir miktar alçı taşı eklenere (%4-5 oranında) çok ince toz halinde öğütülerek Portland Çimentosu elde edilir.
* Katkılı çimento üretiminde; Klinker ve alçı taşı haricince, çimento cinsine bağlı olarak tek veya birkaçı bir arada olmak üzere tras, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı vb. eklenir. Çimento birçok beton karışımında hacimce en az yer kaplayan bileşendir. Ancak beton bileşenleri içinde en önemlisidir. Çimento cinslerine göre en çok kullanılan Cüruflu Çimento, Sülfata Dayanıklı Çimento, Portland Kompoze Çimento ve Katkılı Çimento’dur. Bunların haricinde özel alanlar için Beyaz Portland Çimentosu ve diğer bazı tip çimentolar kullanılabilir.
* Betonun sağlamlığının unsurlarını oluşturan unsurlar; agrega taneleri, çimento hamuru ve aderanstır. Çimento hamurunun sağlamlığı büyük bir oranda su ve çimento oranına bağlıdır.
* Betonda kullanılan çimento türleri ve uygunluk derecelendirmesi TS EN 197 serilerinde standartlaştırılarak son halini almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir