Hatay Şap

Şap nasıl uygulanır dendiğinde öncelikle şapın atılacağı alanın kir, pas, yağ ve tozdan arındırılmış olması gerekmektedir.

sap-mermer-uygulama
Şap nasıl atılır sorusuna verilebilecek en doğru cevap kontrollü bir şekilde ve atılacak alanın kenarlarından başlamak suretiyle atılır olmalıdır.
Bunun dışında yapılan #şap atma işlemleri sırasında ve sonrasında atılan şap formunu bulamamakta bu durumda emek ve zaman kaybına yol açmaktadır.
Peki, gerçekten şap atmak gerekli mi diye düşünüldüğünde tüm yapılar için özellikle taban ve tavanların nemlenme ve rutubetlenme ihtimallerini yok etme ya da azaltabilmek için şap atmak gereklidir.
#Şap sadece görsel anlamda zemini düz ve pürüzsüz göstermekle kalmamakta aynı zamanda nemlenme ve rutubetlenmeyi de engellemektedir.
Şap uygulaması her binanın taban ve tavan kısımlarına yapılmakta olan bir uygulamadır. Ancak şap uygulaması ekstra olarak özellikle görsel anlamda yapıya ve zemine ayrı bir hava katması için de uygulanabilmektedir.
Bu tür uygulamalar ile genellikle kapalı spor salonlarında ve alışveriş merkezlerinde karşılaşmak mümkün olmaktadır.
Şap su ile birleştiğinde çözünebilir bir madde haline gelmektedir. Şap atım işlemi zemin üzerine yapıldıktan sonra şap atılan alan ıslak olarak kalmamalı ve vakit kaybetmeden kurutulmalıdır.
Ancak bu kurutma işlemi bekleme yöntemi ya da farklı ısıtıcılar kullanılarak yapılmamalıdır. Bu tür yöntemler ve cihazlar şapın kurumasını sağlamadığı gibi şapın atıldığı beton zemine de zarar vermekte ve rutubetlenme tehlikesi ile karşı karşıya kalınmasına neden olmaktadır.
Şap kurutma işleminin mutlak suretle bu işi için özel olarak üretilmiş olan şap kurutma cihazı ile yapılması gerekmektedir. Şap kurutma cihazları şap üzerinde mevcut olan nemi yoğunlaştırmakta ve suya dönüştürmektedir.
Suya dönüştürülen nem cihazın vakum özelliği kullanılarak deposuna hapsedilmekte ve ortamdan uzaklaştırılmaktadır.
Şapın neminin tamamen alınması da şapın formunu bulmasına engel olmaktadır. Bu sebeple kurutma işlemi hassas ve kontrollü bir şekilde yapılmalı ve mümkünse işi profesyonel ekipler yapmalıdır.
Şap kurutma cihazları her türlü inşaat ve hava koşulunda şap atılmış alana sıcak hava vererek şapı kurutma işlemini gerçekleştirebilecek dayanıklılıkta üretilmişlerdir.
Ancak bu ekstra kontrole gerek bulunmaması ancak cihazın depo çıkış kısmına bir tahliye hortumu takılması ile mümkün olabilmektedir. Bu tahliye hortumu sayesinde yoğunlaştırılmış nem depoda biriktirilmeyecek ve dışarıya tahliye edilecektir.
Bu sayede depo dolmayacağından cihaz ara vermeden çalışabilecek ve şap kurutma işlemi daha kısa bir sürede tamamlanabilecektir.
Şap kurutma süresi kurutma cihazı kullanıldığında şap atılan alanın büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir.
Ancak eski zamanlarda kullanılan bekleme yöntemleri ya da farklı ısıtıcı cihazlar ile kurutma işlemlerinden çok daha kısa bir sürede kurutmanın gerçekleştirildiği yapılan çalışmalar ile gözler önüne serilmiştir.
Kurutma süresinin kısa sürmesi şapın üzerine uygulanacak olan malzemelerin daha çabuk uygulanabilmesini sağlamakta ve böylelikle inşaatın tamamlanma süresi de kısalmaktadır.
Şap nasıl uygulanır sorusuna verilebilecek cevaplar arasında alanın büyüklüğü ve zemin özelliklerine göre farklılıklar göstermekte olan uygulamalar mevcuttur cevabı da bulunmaktadır.
Zeminin nasıl bir zemin olduğu, şap atıldıktan sonra üzerine nasıl bir malzeme uygulanacağı gibi sorulara net ve geri dönülemez cevaplar verildikten sonra şap uygulamasının nasıl yapılacağına karar verilmesi hem vakti hem de maddi anlamda kayıpların önüne geçmektedir.
Şap nerede uygulanır sorusuna genel geçer olarak tüm binalar uygulanabilir cevabı verilmekte olsa da özellikle bazı binalarda sadece görsellik açısından uygulanmaktadır.
Örneğin bir alışveriş merkezinde zeminin ışıklarında etkisi ile pırıl pırıl ve pürüzsüz gözükmesi gerektiği için alışveriş merkezi inşaatlarının neredeyse tamamına şap kullanılmıştır. Ancak bu pürüzsüzlük sadece şapın atılması ile ilgili olmamakta aynı zamanda şapın doğru şekilde kurutulmasıyla da ilgili olmaktadır.
Şapın doğru şekilde kurutulabilmesi için öncelikle şap kurutma cihazı ile şap atılmış alanın büyüklüğünün birbirine uyumu çok önemlidir.
Biraz daha açmamız gerekirse suyun tahliye edileceği bir dış alan bulunmuyorsa ve şap kurutulacak alan büyük ise çalışmayı tek seferde bitirebilmek adına depo kapasitesi büyük olan bir kurutma cihazı temini yapmak izlenecek en akılcı yol olacaktır.
Şapın doğru şekilde kurutulabilmesini sağlayan bir diğer etmen ise şap atılmış olan alana şap kurutma cihazının doğru ve tüm alanı kapsayabilecek şekilde konumlandırılmasıdır.
Bu konumlandırma işleminin önemli olmasının sebebi şap atılmış alanda bulunan nemin aynı anda, aynı sıcaklık derecesi ve eşit mesafeden yok edilmesi gerekliliğidir.
Bu şekilde bir çalışma yapılmadığı takdirde ilerleyen zamanlarda nemli kalan yerlerde mevcut olan nem kuru olan yerlere hızlıca hareket ederek nemlenme ve rutubetlenme olayları ile karşılaşma ihtimalini ortaya çıkaracaktır.
Şap nasıl uygulanır sorusuna cevaplar vermeye çalıştık. Şap uygulanması için farklı yöntemler kullanılmakta olsa da şapın uygulanması kadar önemli olan bir diğer konuda şapın kurutulması konusudur.
Şap kurutma cihazı firması olarak şap kurutma işlemlerinizde mutlak suretle şap kurutma cihazı ile gerçekleştirmenizi öneriyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir